Search form

Yiwáni 10:19

19Gɨ zɨ́ ledre bɨ Yésụ uku kenée ní, zɨ́ sómụ́ ledre ꞌbɨ Yụ́da e ífi sɨmɨné, toronɨ́ eyé lolụ do sómụ́ ledre kị́éꞌdo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index