Search form

Yiwáni 10:2

2Mị́ngị́ kábịṛị́kị e ndịsị ólụ́ lódụ́ kacɨ́ kábịṛị́kị ené e fú lá gɨ tara mbotụyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index