Search form

Yiwáni 10:22

Ngíti géyị Yụ́da e asinɨ́ gɨ ro Yésụ

22Gɨ do kacɨ́ ledre née ní, geré zɨ́ sịndị́ kadra bɨ legbe ndịsịnɨ́ sómụ́ndíki ledre ꞌdị́cị́ bɨ kóo ꞌbɨ Lomo ꞌdanánɨ́ sɨmɨ Yerụsaléma ní ógụné. Ledre máa née mengị kóo roné née kɨ́ yana ndumu.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index