Search form

Yiwáni 10:25

25Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ásé ndúꞌyú ꞌdóꞌdo máa née kenée gɨ ro ꞌdi, tɨ́ bɨ máúku ledre go zɨ́se, ílisé ṇgúṇgu a wá ní. Mɨngburoko ledre ga bɨ mándị́sị méngị yée bɨ ngárá gbékpị́ ꞌyị e utúasánɨ́ méngị yée wá ní, nɨyí ꞌdódo máa ye zɨ́se ówo a kɨ́dí Babá kasaogụ máa ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index