Search form

Yiwáni 10:30

30Zée kɨ́ Babá, azé dụụ́ ꞌyị kị́éꞌdo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index