Search form

Yiwáni 10:32

32Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mɨngburoko ledre ga bɨ Babá iꞌbí yée zɨ́ma ndị́sị méngị yée ní, máméngị yée mbá do komosé. Wo bɨ sinyí rosé ílisé úfu máa gɨ roa ní wo be ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index