Search form

Yiwáni 10:35

35Togụ́ Lomo uku ledre kɨ́dí née geléogụ ngíti géyị ꞌyị e kɨ́ rokoꞌbụ zɨ́ye káa zɨ́ Lomo ní. Ledre bɨ Lomo uku go ní, ꞌyị óyólóꞌbó a ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index