Search form

Yiwáni 10:7

7Zɨ́ Yésụ úku phụ́trụ ledre zɨ́ Yụ́da ga gére née kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, mááyí zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e káa zɨ́ mbotụ kábịṛị́kị e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index