Search form

Yiwáni 11:35

35Geré zɨ́ íni komo Yésụ ndéꞌyị́ógụné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index