Search form

Yiwáni 13:12

12Sɨmɨ bɨ luguonzó sịndị́ye go ní, zɨ́a ésịlúgu bongó bɨ gáa lalaogụ gɨ roné ní roné, do ndáꞌba ndị́sịné bi. Zɨ́a ndúꞌyú ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí, “Ledre bɨ máméngị zɨ́se née, ówoyémesé ledre gɨ sɨmɨ a go?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index