Search form

Yiwáni 13:15

15Máméngị ꞌdódo ledre née zɨ́se kenée gɨ do bɨ zɨ́se ndị́sịsé méngị a zɨ́ lafúse e kpá kenée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index