Search form

Yiwáni 13:19

19“Máúku ꞌdódo ledre ga gére née zɨ́se kenée gɨ ro karanée togụ́ ledre máa née mengị roné go kenée yá, zɨ́se ṇgúṇgu a kɨ́dí maꞌdíi, mááyí Kɨ́résịto.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index