Search form

Yiwáni 13:22

22Zɨ́ ledre née ówóne kacɨ́ komo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née zɨ́ye tónóye lúrú komoyé kɨ́ sómụ́ ledre kɨ́dí ambí nɨ méngị bɨsinyí ledre née kenée ba ne bɨ Yésụ uku ledre a née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index