Search form

Yiwáni 13:25

25Zɨ́ yaꞌdá bɨ Pétero odro zɨ́a née ꞌdóṇgo roné ndoo gị ro Yésụ zɨ́a ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Ngére, úku née ledre ambi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index