Search form

Yiwáni 13:28

28Lafú Yụ́da Keriyóta ga gére née owonɨ́ sị́ ledre bɨ Yésụ uku ledre zɨ́ Yụ́da gɨ zɨ́a kenée ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index