Search form

Yiwáni 13:3

3Yésụ owo bú bɨlámáne kɨ́dí ꞌBụné Lomo íꞌbí rokoꞌbụ ledre e go mbá zɨ́ne, kasaogụ née ne do sogo káṇgá, née nɨ ndáꞌbalúgu roné kpá zɨ́a íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index