Search form

Yiwáni 13:30

30Nda go kɨ́ ndụlụ sɨmɨ bɨ Yụ́da anuonzónɨ́ éyị́ mɨánu go kɨ́ lafúne e ní, geré zɨ́a ólúógụné gɨ dongará ye sága.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index