Search form

Yiwáni 13:31

Yésụ uku ledre kɨ́dí Pétero nɨ ási gɨ roné

31Sɨmɨ bɨ Yụ́da olụ́ogụ ní, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ lafúga ga gére née kɨ́dí, “Ba go sịndị́ kadra zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e ówo a mbá kɨ́dí mááyí Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí zɨ́ye ndị́sịyé mbófo máa gɨ zɨ́ éyị́ bɨ mááyí méngị a ní. Gɨ do bɨ zɨ́ye kpá mbófo Lomo gɨ zɨ́ éyị́ bɨ mááyí méngị a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index