Search form

Yiwáni 13:35

35Togụ́ ótosé ꞌbú lafúse e go tɨ́ káa zɨ́ bɨ máúku née yá, ꞌyị e nɨyí ówo a mbá kɨ́dí maꞌdíi, ásé ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index