Search form

Yiwáni 13:5

5Zɨ́a léfe iní sɨmɨ pheṛé ndúgú ndị́sị lúgu sịndị́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́e, do ndị́sịné óꞌdóóyó iní née gɨ ro sịndị́ye kɨ́ mbílí bongó bɨ gáa ro sɨmɨné née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index