Search form

Yiwáni 13:7

7Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Ndá lúrú éyị́ bɨ mándị́sị méngị a née kacɨ́ komoyị́ káa zɨ́ owụ́ ledre wá, nɨ útúásá kacɨ́ komoyị́ karanée ꞌdáꞌdá íri.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index