Search form

Yiwáni 14:1

Yésụ nɨ mɨsiꞌdi

1Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Bi ndaá sínyí rosé wá. Ídísé fú ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo, zɨ́se kpá ṇgúṇgu ledremá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index