Search form

Yiwáni 14:15

Ledre gɨ ro kása ꞌDówụ́ Lomo

15Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére née kɨ́dí, “Maꞌdíi, togụ́ ótosé tɨ́ ꞌbúma go yá, ídísé méngị ledre ga bɨ máúku yée zɨ́se ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index