Search form

Yiwáni 14:18

18“Máótoómo amá sée ngúcusé káa zɨ́ owụ́sala e wá, mááyí ndáꞌbaógụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index