Search form

Yiwáni 14:2

2ꞌBe ꞌbɨ Babá nɨ mongụ́ ꞌbe. Mááyí ba go ndéré yémeómo bi zɨ́se íri nzíyiné. Idí bɨlámá ledre ndaá íri kenée wá, káa bɨ máúku go zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index