Search form

Yiwáni 14:23

23Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Yụ́da kɨ́dí, “Máúku ledre née kenée gɨ zɨ́a, ꞌyị bɨ oto ꞌbúma go ní, nɨ ndị́sị méngị té ledre ga bɨ máúku yée zɨ́a ní. Babá nɨ kpá óto ꞌbú ꞌyị máa née. Zée kɨ́ Babá azé ndị́sị kɨ́ ꞌyị máa née do bi kị́éꞌdo za fí.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index