Search form

Yiwáni 14:25

25“Máúku ledre ga gére née zɨ́se gɨ zɨ́a bɨ mááyí aka dongaráse ba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index