Search form

Yiwáni 14:28

28“Máúku go zɨ́se fúó kɨ́dí, mááyí go gbóo gɨ ro ndáꞌbalúgu romá zɨ́ Babá ꞌdáa, mááyí kpá gɨrí ndáꞌbaógụ. Togụ́ ótosé tɨ́ ꞌbúma go kɨ́ngaya, ídísé ídí kɨ́ rokinyi gɨ ro mɨndáꞌbalúgu romá bɨ zɨ́ Babá íri ní, gɨ zɨ́a nɨ ne kɨ́ rokoꞌbụ ledre e rómo domá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index