Search form

Yiwáni 14:30

30Máíli lolụ lála ledre zɨ́se wá, gɨ zɨ́a ba goó sịndị́ kadra ꞌbɨ Satána ngére ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá wá ní zɨ́a ógụné. Tɨ́ lá wo Satána, ndaá ꞌbɨ ené ngére domá wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index