Search form

Yiwáni 14:4

4Ówosé mɨsiꞌdi bɨ nderéogụ zɨ́ Babá íri ní go bɨlámáne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index