Search form

Yiwáni 14:9

9Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ Phị́lịpo kɨ́dí, “Phị́lịpo, tụ́ꞌdụ́ sɨmɨbi ga ba za mbá, ówo aka eyị́ fú lá bɨ kɨ́dí azé yị́ ezé kɨ́ Babá kị́éꞌdo ní wá. Togụ́ ꞌyị owo máa go yá, owo Babá kpá go. Mengị káa be ꞌdi zɨ́yị úku ledre yá, máídí ꞌdódo Babá zɨ́se?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index