Search form

Yiwáni 15:11

11Máúku ledre ga gére née zɨ́se kenée gɨ do bɨ zɨ́se ídíse kɨ́ rokinyi kɨ́ngaya káa zɨ́ bɨ mááyí kɨ́ rokinyi ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index