Search form

Yiwáni 15:14

14Togụ́ ndị́sịsé go tɨ́ fú méngị ledre ga bɨ mándị́sị úku yée zɨ́se née yá, ásé ógụ ídí mbigí lúndumá e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index