Search form

Yiwáni 15:15

15Ndásé lolụ zɨ́ma káa zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko e wá. Gɨ zɨ́a ꞌyị bɨ ogụ mɨógụ ní utúasá ené ówoyéme ledre bɨ mị́ngị́ ꞌbe ndịsị méngị a ní wá. Ásé go mbigí lúndu má e gɨ zɨ́a ledre ga bɨ Babá ukuiꞌbí yée zɨ́ma ní, máꞌdódo yée go mbá zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index