Search form

Yiwáni 15:17

17Mááyí kpá úku ándá a, ídísé óto ꞌbú lafúse e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index