Search form

Yiwáni 15:22

22ꞌYị ga gére née, Lomo nɨ ꞌdíꞌbi yée kɨ́ ngbanga bɨsinyíne gɨ zɨ́a tɨ́ bɨ máógụ ꞌdódo bɨlámá ledre ené go zɨ́ye gɨ ro zɨ́ye ótoómo bɨsinyí ledre e ní, ilinɨ́ eyé e wá. Gɨ zɨ́ kéyị née, Lomo otoomo ené ledre zɨ́ye wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index