Search form

Yiwáni 15:23

23“ꞌYị bɨ sogó máa go ní, sogó kpá Babá go.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index