Search form

Yiwáni 15:25

25Mɨméngị ledre ꞌbɨ ꞌyị ga gére née utúasá go kpịnị kɨ́ ledre bɨ mɨékéne sɨmɨ lorụ ní kɨ́dí, ‘ꞌYị ga gére née sogónɨ́ eyé máa née gɨ zɨ́a bɨ ya málúyú ledre ní wá, sogónɨ́ máa lá gbékpị́ne.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index