Search form

Yiwáni 15:26

26“Mááyí kása ꞌDówụ́ Lomo ꞌyị ꞌdódo maꞌdíi ledre e gɨ zɨ́ Babá gɨrí, zɨ́a ógụné ꞌdódo maꞌdíi ledre bɨ gɨ do bimá ní zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index