Search form

Yiwáni 15:3

3Ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée zɨ́se ní, oto sée go zɨ́se ídíse mbigí ꞌyị amá e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index