Search form

Yiwáni 15:8

8Togụ́ ndị́sịsé go kpá fú méngị bɨlámá ledre e káa zɨ́ éyị́ bɨ ndịsị áná mɨáná ní yá, ꞌyị e nɨyí ówo a kɨ́dí ásé go mbigí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e, zɨ́ye ndị́sịyé mbófo Babá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index