Search form

Yiwáni 15:9

9“Máóto ꞌbúse go kɨ́ngaya cé káa zɨ́ bɨ Babá oto ꞌbúma ní. Bɨ goó kenée ní, ndásé méngị ledre bɨ zɨ́ ꞌbúse nzúlúne gɨ domá gɨ zɨ́a ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index