Search form

Yiwáni 16:11

11Ndaá kpá lá dụụ́ ledre máa wo née wá, ꞌDówụ́ Lomo nɨ kpá ꞌdódo a zɨ́ye kɨ́dí, Satána ngére ꞌbɨ ꞌyị lúyú ledre e, Lomo ꞌdecị ngbanga a go bɨsinyíne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index