Search form

Yiwáni 16:23

23Ledre e orụnɨ́ lolụ zɨ́se wá, éyị́ ga bɨ ásé ndúꞌyú Babá gɨ royé kɨ́ ịrịmá ní, nɨ geré méngị yée zɨ́se. Ndaá lolụ té bɨ ya ásé ndúꞌyú máa kí ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index