Search form

Yiwáni 16:24

24Káa zɨ́ bɨ ndúꞌyúsé aka Babá gɨ ro éyị́ wá ní, ba go bɨlámá sịndị́ kadra zɨ́se. Ndúꞌyúsé wo mu gɨ ro éyị́ ga bɨ ílisé yée ní gɨ do bɨ zɨ́a méngị yée zɨ́se, zɨ́se ídíse nda kɨ́ rokinyi kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index