Search form

Yiwáni 16:27

27Oto ꞌbúse gɨ zɨ́a ótosé ꞌbúma zɨ́se ṇgúṇgu ledremá kɨ́dí kasaogụ máa ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index