Search form

Yiwáni 16:29

29Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ledre bɨ úku née owoyemezé go gɨ zɨ́a ndaá lolụ mɨótoécịné sɨmɨ muruwayi wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index