Search form

Yiwáni 16:3

3Gɨ zɨ́a bɨ ngárá owonɨ́ eyé zée kɨ́ Babá wá ní, zɨ́ye ndị́sịyé méngị bɨsinyí ledre ga gére née zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index