Search form

Yiwáni 16:31

31Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ṇgúṇgusé ledremá go nda té bɨ cakaba ba ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index