Search form

Yiwáni 16:32

32Sịndị́ kadra nɨ go gbóo, zɨ́se ngásá báyi rosé mbá ótoómo lá dụụ́ máa ngúcumá dongará ezeokóma e. Abú kenée ndotó, Babá nɨ bo kɨ́ma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index